Završetak strojarskih radova na obnovi sustava distribucije toplinske energije na Vojaku

U petak, 20. studenog 2015. godine, završeni su strojarski radovi na obnovi Energovog sustava distribucije toplinske energije u naselju Vojak te su svi objekti u sustavu priključeni na obnovljeni toplovod.

Podsjećamo, radi se o radovima prve faze Energovog projekta obnove cjelokupnog sustava toplovoda za koji su sredstva osigurana u suradnji s Europskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD). Toplovod na području Vojaka najstariji je i najdotrajaliji dio mreže zbog čega se i krenulo u prioritetnu obnovu, a zamjena sustava prioritetno i u kratkom vremenu nosi pogodnosti poput smanjenja toplinskih gubitaka i troškova održavanja te općenito unaprijeđenje učinkovitosti prijenosa topline od mjesta proizvodnje toplinske energije (toplane Vojak) do mjesta njene potrošnje u podstanicama zgrada.

Glavni izvođač, tj. izvođač građevinskih radova je tvrtka GP Krk d.d., dok je podizvođač strojarskih radova tvrtka Montmontaža-oprema d.o.o., a objekti obuhvaćeni zamjenom distribucijskog toplovoda su slijedeći: Slavka Krautzeka 66b, 66c, 66d, 84, 84a, 84b, 92a, 92b, 92c, Nike Katunara 4, 6, 12, 13, Marohnićeva 4, 14, 16, 18 te Drage Šćitara 1, 2, 3, 5, 13, 15, 17, 20, 22, 24 i 26.

Radovi na zamjeni toplovoda započeli su 2. rujna 2015. godine, a zaključno s 20. studenim 2015. godine, sukladno planu i predviđenoj dinamici radova, potpuno su završeni strojarski radovi na obnovi te su svi objekti priključeni na novi toplovod.

Nakon izvršenja niza pripremnih radnji za izvođenje zamjene toplovoda (zaštita iskopa, dostava pošiljaka predizoliranih cijevi i spojnih elemenata), krenulo se u radove zamjene cijevi. Dotrajale čelične cijevi s izolacijom od kamene vune i pokrovom od aluminijskog lima (koji je na više mjesta nestao utjecajem vremena i habanjem pod pogonskim uvjetima) zamijenjene su predizoliranim toplovodnim cijevima u twin-pipe izvedbi (dvije čelične cijevi u jednoj izolaciji od poliuretanske pjene) danskog proizvođača Logstor, koje prema karakteristikama proizvođača znatno smanjuju emisije CO2 i operativne troškove (održavanje) te omogućavaju automatsku dojavu eventualnih propuštanja (tzv. detektor vlage: radi se o sustavu spojenih žica kroz koje struji mali napon i prema promjeni otpora signalizira propuštanje). Ovakav zahvat u kratkom vremenu nosi pogodnosti u smislu smanjenja toplinskih gubitaka u mreži za cca 10-15% i  samih troškova održavanja, dok se manje uštede postižu kroz smanjenje gubitaka vode i potrošnji električne energije. Radi se o vrhunskoj tehnologiji kod koje je svaki spoj novih cijevi rendgenski pregledan kako bi se utvrdila kvaliteta vara.

Za vrijeme radova na obnovi, na gradilište je dostavljeno 13 mobilnih kotlovnica koje su spojene na instalacije objekata te su tijekom zamjene cijevi služile za pripremu potrošne tople vode i vode za centralno grijanje. Na taj način krajnjim korisnicima sutava osigurana je isporuka tople vode tijekom radova na toplovodu, a nakon što su u pogon puštena sva tri kraka obnovljenog toplovoda, sve su mobilne kotlovnice uklonjene. Nakon uspješno izvršenog priključenja objekata i osiguravanja opskrbe toplom vodom za krajnje korisnike, nastavlja se s radovima na zatrpavanju i sanaciji iskopa te polaganje DTK kanalizacije i zdenaca.

Nakon što su 9. i 10. studenog u pogon pušteni krakovi 1 i 2 obnovljenog toplovoda, s krajem prošlog tjedna na novi sustav spojen je i krak 3 sustava na Vojaku čime su potpuno završeni svi strojarski radovi na obnovi toplovoda u duljini od 2 km.

Investicijski ciklus u kojeg je Energo krenuo obnovom toplovoda na Vojaku nastavit će se radovima na ugradnji modularnih toplinskih podstanica u sve objekte na Vojaku, izgradnjom Energane na Kampusu koja će na sebe preuzeti ulogu sadašnje toplane Vojak, kompletnom zamjenom toplovoda na toplani Podmurvice te djelomičnom zamjenom toplovoda na toplanama Škurinje, Srdoči, PO48, Kozala i Gornja Vežica.