Plin

Distribucija plina – razvod plina distribucijskim sustavom visoke, srednje i niske tlačne razine radi isporuke plina krajnjim kupcima, uključujući pomoćne usluge, a isključujući opskrbu plinom

Operator distribucijskog sustava – energetski subjekt koji obavlja energetsku djelatnost distribucije plina i odgovoran je za rad, održavanje i razvoj distribucijskog sustava na određenom području i gdje je izvodivo, njegovo povezivanje s drugim sustavima te za osiguranje dugoročne sposobnosti sustava da zadovoljava razumne potrebe za distribucijom plina

Opskrba plinom – prodaja ili preprodaja plina kupcu

Krajnji kupac – privatni i poslovni korisnici

 

PLIN

DISTRIBUCIJA PLINA

Operator distribucijskog sustava

OPSKRBA PLINOM

Operator distribucijskog sustava

KRAJNJI KUPAC

Operator distribucijskog sustava

 

Distribucija plina i opskrba plinom neke su od osnovnih djelatnosti trgovačkog društva Energo d.o.o. za koje su ishodovane dozvole za obavljanje djelatnosti od strane Vijeća za regulaciju energetskih djelatnosti (današnja Hrvatska energetska regulatorna agencija).

Energo d.o.o. ima koncesiju na svim područjima Primorsko-goranske županije nad kojima je koncesija raspisana (Grad Rijeka, priobalje i otok Krk).

Energo d.o.o. obavlja distribuciju i opskrbu plinom u sljedećim jedinicama lokalne samouprave:

U navedenim JLS koristi se prirodni plin, osim na području Grada Kraljevice, gdje se za korisnike proizvodi miješani plin.