Telefoni i radno vrijeme

UPRAVA

Tel: 051/353-006 (radno vrijeme: 7:00-15:00)
Fax: 051/353-007
e-mail: info@energo.hr

 

RADNE JEDINICE I SLUŽBE

Služba razvoja plinske mreže: 051/353-019, 051/353-017, 051/353-020
Toplinska energija: 051/353-015 (reklamacije za toplinsku energiju: 7:00-12:00, 1. kat, soba 108)
Javna rasvjeta: 051/301-076
Služba kadrovsko-pravnih i općih poslova: 051/353-011, 051/353-012
Služba financijsko-komercijalnih poslova: 051/353-013
Služba računovodstveno-planskih poslova: 051/353-027
Šalter-sala: 051/353-039 (radno vrijeme: 7:00 – 12:00)
Info-telefon: 0800-353-040
Podrška info službi: 051/353-044; 051/353-032
Odnosi s javnošću i marketing: 051/353-021; 051/353-045

 

DEŽURNE SLUŽBE

Dežurna služba plina: 091/353-0016  (svaki dan: 00:00 – 24:00), 0800 0010 (radnim danima: 7:00 – 15:00) 
Dežurna služba toplinske energije: 091/128-3061 (svaki dan: 00:00- 24:00)
Prijava kvara na javnoj rasvjeti: 0800 301 300 (radnim danima: 7:00 – 15:00)
Punionica SPP-CNG: 091/353-0102 (svaki dan 00:00-24:00)