Telefoni i radno vrijeme

UPRAVA

Tel: 051/353-006 (radno vrijeme: 7:00-15:00)
Fax: 051/353-007
e-mail: info@energo.hr

 

RADNE JEDINICE I SLUŽBE

Služba razvoja plinske mreže:051/353-019, 051/353-017, 051/353-020
Toplinska energija:051/353-015 (reklamacije za toplinsku energiju: 7:00-12:00, 1. kat, soba 108)
Javna rasvjeta:051/301-076
Služba kadrovsko-pravnih i općih poslova:051/353-011, 051/353-012
Služba financijsko-komercijalnih poslova:051/353-013
Služba računovodstveno-planskih poslova:051/353-027
Šalter-sala:051/353-039 (radno vrijeme: 7:00 – 12:00)
Info-telefon:0800-353-040
Podrška info službi:051/353-044; 051/353-032
Odnosi s javnošću i marketing:051/353-021; 051/353-045

 

DEŽURNE SLUŽBE

Dežurna služba plina:091/353-0016, 051/343-122 (radno vrijeme: 00:00 – 24:00)
Dežurna služba toplinske energije:091-128-3061 (radno vrijeme: 00:00- 24:00)
Prijava kvara na javnoj rasvjeti:0800-301-300 (radno vrijeme: 00:00 – 24:00)
Punionica SPP-CNG:radno vrijeme 00:00-24:00