Kontakt (nova)

UPRAVA

Tel: 051/353-006 (radno vrijeme: 7:00 – 15:00)
Fax: 051/353-007
E-mail: info@energo.hr

 

KORISNIČKA PODRŠKA

Tel: 0800-353-040 (radno vrijeme: 7:00 – 15:00)
E-mail: podrska@energo.hr

 

DEŽURNE SLUŽBE

Dežurna služba plina
091/353-0016 (svaki dan: 00:00 – 24:00)          0800 0010 (radnim danima: 07:00 – 15:00)

Dežurna služba toplinske energije
091/128-3061 (svaki dan: 00:00 – 24:00)

Prijava kvara na javnoj rasvjeti
0800 301 300 (radnim danima: 07:00 – 15:00)

Punionica SPP-CNG
091/353-0102 (svaki dan: 00:00 – 24:00)

Gdje smo?