Nabava prirodnog plina za nadoknadu gubitaka u distribucijskom sustavu za kolovoz 2022.

Energo d.o.o. Rijeka pokrenuo je postupak jednostavne nabave za predmet: Nabava prirodnog plina za nadoknadu gubitaka u distribucijskom sustavu za kolovoz 2022., Ev.br. 45-22.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude sukladno uvjetima i zahtjevima navedenima u dokumentaciji.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 29. srpnja 2022. godine do 12:00 sati.

Dokumentacija o nabavi, Ev.br. 45-22