Godišnje ispitivanje i održavanje opreme u EX izvedbi

Energo d.o.o. Rijeka pokrenuo je postupak jednostavne nabave za predmet: Godišnje ispitivanje i održavanje opreme u EX izvedbi, Ev.br. 30-22.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude sukladno uvjetima i zahtjevima navedenima u dokumentaciji.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 30. ožujak 2022. godine do 11:00 sati.

30_22_DoN

30_22_Troškovnik_EX oprema – 2022.

PLAN PREGLEDA 1

PLAN PREGLEDA 2

PLAN PREGLEDA 3

30_22_Odluka i zapisnik