Poštanske usluge

Energo d.o.o. Rijeka pokrenuo je postupak jednostavne nabave za predmet: Poštanske usluge, Ev.br. 26-22.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude sukladno uvjetima i zahtjevima navedenima u dokumentaciji.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 17. ožujak 2022. godine do 10:00 sati.

26_22_DoN

26_22_ Troškovnik

26_22_Ponudbeni list

26_22_Odluka_i_zapisnik