Usluge provođenja mjera dezinsekcije, deratizacije i dezinfekcije tijekom 2022. godine

Energo d.o.o. Rijeka pokrenuo je postupak jednostavne nabave za predmet: Usluge provođenja mjera dezinsekcije, deratizacije i dezinfekcije tijekom 2022. godine, Ev.br. 16-22.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude sukladno uvjetima i zahtjevima navedenima u dokumentaciji.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 23. veljače 2022. godine.

16_22_DoN

16_22_Troškovnik

16_22_Odluka