Privremena obustava isporuke prirodnog plina – radovi na državnoj cesti DC 403

Obavještavamo korisnike prirodnog plina da će na sljedećim adresama:

  • Milutina Barača kbr. 1, 6, 7, 9 i 26
  • Krešimirova kbr. 13
  • Zvonimirova kbr. 3
  • Milutina Barača 48 – Punionica stlačenog prirodnog plina (SPP/CNG)

dana 10. i 11. studenog 2021. godine, isporuka plina biti privremeno obustavljena zbog radova na izgradnji plinovoda u sklopu radova izgradnje državne ceste DC 403.

Prekid isporuke plina započet će dana 10. studenog od 08:00 sati i trajat će do kraja dana 11. studenog.

Po završetku radova nastavit će se redovita isporuka plina.

Zahvaljujemo korisnicima na razumijevanju.