Pojašnjenje korisnicima koji su dobili dodatni račun od Energa za procijenjenu potrošnju plina do 31. ožujka 2021. godine

Energo je kao dosadašnji opskrbljivač u obvezi javne usluge bio obvezan dostaviti stanje brojila svih korisnika u obvezi javne usluge Gradskoj plinari Zagreb Opskrba, novom opskrbljivaču od 1. travnja ove godine, kako bi se izvršilo razgraničenje potrošnje. Kod manjeg dijela korisnika kod kojih je evidentirano stanje brojila bilo van okvira predviđenog datuma očitanja (+/- 7 dana od dana prelaska) ili stanje već duže vrijeme nije očitano, Energo je izvršio računalnu procjenu potrošnje zaključno s 31. ožujkom 2021. godine, temeljenu na povijesnoj potrošnji obračunskog mjernog mjesta. Tim je korisnicima izdan dodatni račun od Energa s iznosom procijenjene potrošnje kojeg će dobiti do 10. svibnja ove godine. Naglašavamo da se ne radi o redovnom računu Ri-stana.

Ukoliko ste zaprimili ovaj račun te smatrate da procijenjena potrošnja iz bilo kojeg razloga bitnije odstupa od stvarne potrošnje, pozivamo vas da obračun koji ste zaprimili ne podmirujete već nam na vjerodostojan način dostavite trenutno stanje brojila ili omogućite uvid u isto, na jedan od sljedećih načina:

1.Fotografirajte brojilo i dostavite fotografiju na plin-distribucija@energo.hr. Na fotografiji se moraju jasno vidjeti tvornički broj plinomjera i stanje plinomjera, kao što je prikazano na donjem primjeru. U mailu također navedite ime i prezime korisnika plina, adresu potrošnje i kontakt telefon.

 

2. Omogućite službenoj osobi da izvrši uvid u stanje brojila, na način da svoje kontakte dostavite pozivom na 0800 353 040 ili slanjem maila na plin-distribucija@energo.hr, nakon čega će Vas nazvati stručna služba Energa te dogovoriti termin posjeta. Traženi kontakt podaci su ime i prezime korisnika plina, adresa potrošnje i broj telefona.

Temeljem utvrđenog stanja plinomjera izvršit ćemo novu procjenu na dan 31. ožujka 2021. godine te dostaviti novi obračun.

Podsjećamo, u sklopu liberalizacije tržišta prirodnog plina, svi korisnici plina koji do kraja ožujka nisu odabrali tržišnog opskrbljivača automatizmom su od 1. travnja prebačeni u bazu korisnika Gradske plinare Zagreb, novog opskrbljivača u obvezi javne usluge. Odluka Regulatora sa svim pojašnjenjima dostupna je na web stranicama HERA-e: https://www.hera.hr/hr/docs/2020/Priopcenje_2020-12-18_01.pdf.

Ovom prilikom također još jednom pozivamo sve korisnike koji to još nisu učinili da se uključe u akcijsku ponudu „Ostanimo zajedno“ i pridruže se velikom broju zadovoljnih potrošača plina koji, koristeći pogodnosti tržišne opskrbe, nastavljaju svoju suradnju s Energom.