Prekid isporuke prirodnog plina zbog oštećenja na plinovodu

Obavještavamo korisnike prirodnog plina u ulicama Franje Račkoga i Ružićeva da je, zbog oštećenja na plinovodu, privremeno obustavljena isporuka prirodnog plina.

Radovi na sanaciji su u tijeku. Završetak radova je predviđen u popodnevnim satima, nakon čega će se nastaviti redovita isporuka plina.

Zahvaljujemo građanima na razumijevanju.