Cijena plina utjecala na korekciju cijene toplinske energije

Hrvatska energetska regulatorna agencija, HERA, je još početkom ožujka donijela Odluku o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i to za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2019., kao i za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2020. godine. Odluka je objavljena u Narodnim novinama: Narodne novine, br. 15/19.

Djelomična liberalizacija plinskog tržišta i povećanje cijena plina koje je donijela HERA utječu i na korisnike toplinske energije, budući da toplane koriste prirodni plin kao glavni energent. Zbog travanjskog povećanja cijene plina, Energo je korigirao cijenu toplinske energije, do razine koja garantira održivost sustava centralnog grijanja.

Prema novom cjeniku koji se primjenjuje od obračuna za mjesec studeni 2019., nova cijena tarifne stavke za isporučenu energiju biti će 0,3795 kuna po kWh, bez PDV-a. Cijena tarifne stavke za instaliranu snagu neće se mijenjati i ostaje 18,50 kuna po kW instalirane snage, bez PDV-a.