Odluka o novoj cijeni plina za kućanstva od 1. travnja 2019.

Obavještavamo korisnike prirodnog plina da je Upravno vijeće Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) na sjednici održanoj 8. veljače 2019. donijelo Odluku o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom (kućanstva) za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2019. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2020., koja je objavljena u Narodnim novinama (NN 15/2019) i na internetskoj stranici HERA-e.

Prema Odluci, krajnja cijena plina za kupce iz kategorije kućanstvo od 1. travnja 2019. na distributivnom području Energa bit će viša u odnosu na trenutno važeću cijenu za prosječno 6,24%.

Razlog tome je porast komponente nabavne cijene plina za 9,7%. Naime, za regulacijsku godinu 2019., koja započinje 1. travnja 2019. i traje do 31. ožujka 2020., cijena nabave plina će porasti do maksimalno dopuštene razine u odnosu na prethodno određenu cijenu nabave plina. Iako je prema podacima sa „TTF plinskog tržišta“ došlo do većeg rasta cijena plina (za 19,6%), taj porast neće u istoj mjeri utjecati na povećanje cijene plina s obzirom na odredbe Metodologije kojima je određena najviša dopuštena promjena cijene plina na godišnjoj razini od 10%.

U kontekstu kućnog budžeta predmetno povećanje cijene plina, primjerice, za krajnjeg kupca koji na mjesečnoj razini utroši 100 m³ prirodnog plina i sukladno godišnjoj potrošnji pripada Tarifnom modelu 1 (TM01), znači povećanje iznosa računa za prosječno 16,50 kuna bez uključenog PDV-a, odnosno 20,63 kune sa uključenim PDV-om.

Slijedom navedenog, krajnja cijena opskrbe plinom za kupce iz kategorije kućanstvo (Javna usluga) za korisnike na distributivnom području Energo d.o.o. Rijeka za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2019. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2020., prikazana je u Odluci u nastavku: