Obavijest o obračunu toplinske energije za travanj i listopad 2017.

Poštovani korisnici toplinske energije,

u tijeku je izdavanje računa za toplinsku energiju za mjesec prosinac te Vas ovim putem još jednom podsjećamo da će na isporučenim računima, osim potrošnje za mjesec studeni, biti pribrojene i utrošena toplinska energija za zagrijavanje prostora (grijanje) za mjesec travanj te izrazito mali utrošak toplinske energije za jedan dan grijanja u mjesecu listopadu.

Podsjećamo, specifični vremenski uvjeti u travnju ove godine rezultirali su učestalim paljenjem i gašenjem grijanja putem gradskih toplana i malom akumuliranom potrošnjom kWh za zagrijavanje prostora. U listopadu je grijanje započelo 25.10., dok su očitanja vršena 27.10. te je količina isporučene energije izrazito mala. U slučaju obračuna faktura u travnju i listopadu došlo bi do znatnih nerazmjera u raspodjeli ukupno isporučene toplinske energije i ukupnim zaduženjima za krajnje korisnike te je procijenjeno da je najpovoljnije rješenje potrošnju u travnju i listopadu prenijeti i pribrojiti potrošnji za mjesec studeni 2017. godine. Na taj bi se način izbjeglo pojavljivanje tehnički nelogičnih računa. S obzirom na očekivanu potrošnju toplinske energije u studenom, ukupna potrošnja energije za centralno grijanje iz travnja, listopada i studenog još uvijek će biti manja od očekivane potrošnje u zimskim mjesecima.

Promjena cijena za isporučenu toplinsku energiju krajnjim kupcima nije bilo.