Obavijest o obračunu toplinske energije za travanj i listopad 2017. godine

Poštovani korisnici toplinske energije,

ovim Vas putem podsjećamo da će se utrošena toplinska energija za zagrijavanje prostora (grijanje), očitana i izmjerena na mjerilima toplinske energije u travnju 2017. godine pribrojiti i obračunati uz potrošnju za mjesec studeni 2017. godine, tj. bit će prikazana na računima koji će biti isporučeni u prosincu ove godine. Istom računu pribrojiti će se izrazito mali utrošak toplinske energije za jedan dan grijanja iz listopada.

Podsjećamo, specifični vremenski uvjeti u travnju ove godine rezultirali su učestalim paljenjem i gašenjem grijanja putem gradskih toplana i malom akumuliranom potrošnjom kWh za zagrijavanje prostora. U listopadu je grijanje započelo 25.10., dok su očitanja vršena 27.10. te je količina isporučene energije izrazito mala. Stoga je procijenjeno da bi u slučaju obračuna faktura u travnju i listopadu došlo do znatnih nerazmjera u raspodjeli ukupno isporučene toplinske energije i ukupnim zaduženjima za krajnje korisnike te da je najpovoljnije rješenje potrošnju u travnju i listopadu prenijeti i pribrojiti potrošnji za mjesec studeni 2017. godine kako bi se izbjeglo pojavljivanje tehnički nelogičnih računa. S obzirom na očekivanu potrošnju toplinske energije u studenom, ukupna potrošnja energije za centralno grijanje iz travnja, listopada i studenog još uvijek će biti manja od očekivane potrošnje u zimskim mjesecima.

Promjena cijena za isporučenu toplinsku energiju krajnjim kupcima nije bilo.