10 godina prirodnog plina u Rijeci

Na tiskovnoj konferenciji, održanoj u ponedjeljak, 12. lipnja 2017., zamjenik direktora Energa Marko Križanec osvrnuo se na značajne obljetnice vezane za plinsku djelatnost koje se obilježavaju u 2017. godini: 10 godina od priključenja Rijeke na magistralni plinovod prirodnog plina i 165 godina od osnutka prve riječke plinare, na čijoj tradiciji Energo razvija svoje djelovanje. Kako bi se obilježile navedene obljetnice i zahvalilo korisnicima na vjernosti, za građane će se organizirati nagradne igre s mogućnošću osvajanja vrijednih nagrada.

2017. – godina plinskih obljetnica

Djelovanje Energa u distribuciji i opskrbi plinom na tragu je tradicije započete 1852. godine kada je na području Školjića u pogon puštena prva riječka plinara. U 2017. godini Energo obilježava 165 godina od osnutka prve riječke plinare, kao i 10 godina od uvođenja prirodnog plina u Rijeku.

S ciljem obilježavanja ovih značajnih obljetnica, Energo će do kraja godine provesti nagradne igre kako bi zahvalio svojim korisnicima na dugogodišnjoj vjernosti i nagradio građane Rijeke. Prva nagradna igra započet će u drugoj polovici lipnja, a u njoj će biti moguće osvojiti vrijedne nagrade.

10. listopad 2007. godine – dan priključenja Rijeke na prirodni plin

Energo je ponosan na dugu tradiciju plina u našemu gradu i postignuća u domeni svoje plinske djelatnosti, pogotovo u posljednjih 10 godina otkada je prirodni plin – čisto, učinkovito i povoljno gorivo jednostavno za korištenje – postao dostupan građanima Rijeke, a kasnije i okolnih gradova i općina.

Priključenju Rijeke na prirodni plin prethodilo je pripremno razdoblje koje je posebno obilježila izgradnja odgovarajuće infrastrukture. Tako je od 2003. do 2006. godine izgrađeno 137 km nove plinske mreže, s ciljem da se odmah po izgradnji magistralnog plinovoda omogući priključenje na sustav prirodnog plina.

Priključenje i puštanje prirodnog plina u plinski sustav grada Rijeke svečano je izvedeno 10. listopada 2007. godine te je svim dotadašnjim korisnicima koji su u pripremnom razdoblju koristili miješani plin omogućena upotreba novog energenta. Ubrzo nakon Rijeke, uslijedio je i početak plinofikacije okolnih gradova i općina u Primorsko-goranskoj županiji: općina Kostrene, Viškova, Klane, Grada Bakra (Industrijske zone Kukuljanovo) i Općine Čavle.

10 godina ulaganja i širenja plinske mreže

U posljednjih desetak godina Energo je kontinuirano ulagao u izgradnju novog plinovoda i širenje plinske mreže, kao i u nove tehnologije nadzora, upravljanja i automatizacije plinskog distribucijskog sustava te module za optimizaciju i predviđanje potrošnje plina.

Današnja Energova plinska mreža duga je više od 300 km, a njome se plinom opskrbljuje više od 22 tisuće privatnih i poslovnih korisnika u Primorsko-goranskoj županiji. U 2016. godini korisnicima je isporučeno više od 23.000.000 m3 plina. Uz planirane investicije i svakodnevne upite za privatnim priključcima, količina distribuiranog plina iz dana u dan kontinuirano raste, a Energo godišnje zaprima u prosjeku 200 novih zahtjeva za priključenje na plinsku mrežu.

U narednom razdoblju Energo planira daljnje investicije u izgradnju plinovoda, među kojima vrijedi izdvojiti spajanje radne zone Svilno (u dužini od otprilike 3 km plinovoda) na distributivni sustav općine Čavle, izgradnju spojnog plinovoda (u dužini od otprilike 1,2 km) do novog turističkog kompleksa Luxury Resort & Spa Costabella i polaganje plinovoda u ulici Bok na Drenovi koje će započeti već ovaj mjesec. Osim navedenoga, kontinuirano će se provoditi izgradnja manjih ogranaka na cijelom Energovom plinskom distributivnom sustavu.

Kontinuirano praćenje suvremenih plinskih i energetskih trendova

Razvoj plinske djelatnosti pozitivno je utjecao i na druge segmente poslovanja tvrtke. Prelazak na prirodni plin deset Energovih toplana i kotlovnica rezultirao je učinkovitijom proizvodnjom toplinske energije i poboljšanjem ekološke slike grada kroz smanjenje emisije štetnih plinova.

Energova plinska djelatnost dodatno se proširila 2013. godine kada je u Rijeci otvorena SPP-CNG punionica, prva na ovom dijelu jadranske obale i tek druga takva u Hrvatskoj. Suvremena punionica stlačenog prirodnog plina namijenjena je vozilima koja kao gorivo koriste stlačeni plin, među čijim su korisnicima i inozemni putnici koji prolaze kroz Primorsko-goransku županiju. Stlačeni prirodni plin kao pogonsko gorivo koriste i autobusi riječkog javnog prijevoza, koji time daju svoj doprinos očuvanju okoliša i energetskoj učinkovitosti te ostvaruju značajne uštede na troškovima goriva.

Kretanje cijene plina

Cijena plina za većinu korisnika prirodnog plina, koji pripadaju Tarifnom modelu 2 (koriste plin za kuhanje, zagrijavanje potrošne tople vode i grijanje), trenutno iznosi 0,3461 kn/kWh s PDV-om, odnosno 3,21 kn/m3 s PDV-om, što čini prosječni godišnji trošak od 2.700,00 kn.

Podsjećamo, posljednja promjena na nacionalnoj razini dogodila se početkom travnja, kada je prema novoj Metodologiji utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom prosječna cijena plina za kućanstva povećana. Iako se zbog nove Metodologije očekivalo i povećanje Energove cijene plina, Uprava tvrtke i Grad Rijeka odlučili su da se cijena plina za korisnike neće mijenjati, tj. da ona u Rijeci neće porasti.

Kretanje cijene plina unazad zadnjih desetak godina rezultat je sustava i tržišta koje se u Hrvatskoj prilično razvijalo. Značajan period pritom je bio početak pregovora s krajnjim ciljem ulaska Republike Hrvatske u EU te otvaranje tržišta koje je sa sobom donijelo zaoštravanje konkurentnosti na svim područjima, pa tako i u distribuciji i opskrbi plinom. Iako su od 2014. godine cijene plina u Hrvatskoj pale za gotovo 24%, svjedoci smo dinamičnosti cijena koje su rezultat ponude i potražnje na europskom tržištu, a za očekivati je da će se i u budućnosti trgovina plinom odvijati sukladno tržišnim principima.