Cijena plina u Rijeci ostaje ista

Na tiskovnoj konferenciji, održanoj u srijedu, 29. ožujka 2017. u Salonu Grada Rijeke, potvrđeno je da se cijena plina za nešto više od 21.000 kućanstava na Energovoj distributivnoj mreži neće mijenjati.

CIJENA PLINA

Sukladno novoj Metodologiji utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2017. godine koju je donijela HERA, prosječna cijena plina za kućanstva povećana je na razini čitave Republike Hrvatske.

Novom Metodologijom očekivalo se Energovo povećanje cijena plina, no Energo tu mogućnost neće iskoristiti te cijena plina za korisnike u Rijeci neće rasti.

Naime, Metodologija omogućuje opskrbljivačima da samostalno donose odluke o iznosu svojih tarifnih stavki, uz uvjet da one nisu veće od iznosa određenog od strane Regulatora. Pozivajući se na upravo taj dio Metodologije, Energo je odlučio da neće izvršiti povećanje cijena prirodnog plina.

Podsjećamo, u siječnju ove godine cijene plina su doživjele pad, budući da je Metodologijom za distribuciju utvrđena korekcija koja je u konačnici rezultirala smanjenjem cijene plina za krajnjeg kupca za nešto više od 2%.

Većina korisnika prirodnog plina su korisnici koji pripadaju Tarifnom modelu 2 i koji prirodni plin koriste za kuhanje, zagrijavanje potrošne tople vode i grijanje. Prosječna godišnja potrošnja prirodnog plina kod tih korisnika kreće se na razini od 7.800 kWh (što je ekvivalent 850 m³). Cijena plina za tu vrstu korisnika trenutno iznosi 0,3461 kn/kWh s PDV-om odnosno 3,21 kn/m³ s PDV-om, što čini prosječni godišnji trošak od 2.700,00 kn.

Kretanje cijena prirodnog plina od 2014. do 2017. godine vidljivo je u tablici u nastavku:

ENERGO d.o.o. – Kretanje cijene prirodnog plina za korisnike kućanstva (TM2)
Godina Cijena u kn/m³s PDV-om Smanjenje u odnosu na prethodnu godinu Ukupno smanjenje

(period 2014.-2017.)

2014. 4,21 -23,75%
2015. 3,91 -7,13%
2016. 3,29 -15,86%
2017. 3,21 -2,43%

Jasno je da je cijena plina već nekoliko godina u padu, no to nije niti neće rezultirati padom kvalitete usluge, već će ona biti i bolja.

Ovom odlukom cijena plina ostat će nepromijenjena za više od 21.000 Energovih korisnika u Rijeci i okolici (općina Kostrena, Viškovo, Klana, Industrijska zona Kukuljanovo, Čavle, Kraljevica i Šmrika), koji se plinom opskrbljuju putem plinske mreže duge oko 300 km.

Prije točno deset godina, Energov je sustav spojen na magistralni plinovod prirodnog plina, čime je korisnicima za kuhanje, zagrijavanje prostora i pripremu tople vode dostupnim postalo čisto i učinkovito gorivo koje je jednostavno za korištenje i ne zagađuje okoliš. U ovoj godini Energo nastavlja s radovima na daljnjoj izgradnji plinovoda u Rijeci (na području Srdoča i Martinkovca) te u Gradu Kastvu i Općini Viškovo, čime se nastavlja razvoj plinske mreže u kojeg je u posljednjih desetak godina uloženo čak 276 milijuna kuna.

PRVA PAMETNA JAVNA RASVJETA U GRADU RIJECI

Grad Rijeka kroz svoje Trgovačko društvo Energo godinama provodi projekte ugradnje energetski učinkovite javne rasvjete u cilju smanjenja potrošnje električne energije sustava, smanjenja emisija stakleničkih plinova i ostalih štetnih tvari u atmosferu, smanjenja svjetlosnog onečišćenja te povećanja rasvijetljenosti prometnica. Od 2008. godine do danas kroz desetak značajnijih projekata energetski učinkovite javne rasvjete zamijenjeno je, rekonstruirano ili izgrađeno više od 1.750 energetski učinkovitih svjetiljki po cijelom gradu. U navedene je radove uloženo gotovo 8 milijuna kuna.

U Ulici Antuna Mihanovića instalirana je inteligentna umrežena LED rasvjeta najnovije generacije, vrhunske energetske učinkovitosti i trajnosti, sa suvremenim komunikacijskim modulom koji omogućuje nadzor i upravljanje putem GPRS komunikacije. Svjetiljke raspolažu i vlastitom GPS navigacijom koja omogućuje analitiku prikupljenih podataka o funkcioniranju i komuniciranju svjetiljki, energetskoj potrošnji i tehničkom stanju svjetiljki, a sustav je koncipiran po najsuvremenijim trendovima IoT (Internet of Things) koncepta.

Pomoću sučelja, Energo može regulirati rasvijetljenost i daljinski provjeravati „status“ svjetiljki, odnosno njihovu ispravnost, u kojem režimu rade, koja im je trenutna snaga, potrošnja i sl. Ovakvom regulacijom rasvijetljenosti moguće je utjecati na još veće uštede u potrošnji el. energije tijekom rada javne rasvjete u kasnim noćnim satima (kada je smanjen intenzitet prometa), a implementacijom daljinske provjere ispravnosti svjetiljki unaprjeđuje se sustav održavanja istih (kvar se može otkloniti u kraćem roku jer nije potrebno obilaziti rasvjetu u noćnim obilascima ili čekati na prijavu građana). Vrijedi spomenuti da se trošak električne energije za javnu rasvjetu plaća iz Proračuna Grada Rijeke, što u konačnici znači da se ostvarene uštede mogu prenamijeniti u nove projekte ili investicije.

U tijeku je i izvođenje rekonstrukcije javne rasvjete šetnice na obalnom putu na Costabelli gdje se planira postavljanje LED rasvjete u dužini od oko 2.000 metara. Vrijednost investicije je 1.300.000,00 kuna, a projekt je prijavljen za sufinanciranje temeljem javnog poziva Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja za raspoređivanje i korištenje sredstava kapitalnih pomoći gradovima i općinama za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva za 2017. godinu.

URBANA AGLOMERACIJA RIJEKA

Sukladno Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Republici Hrvatskoj su iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda na raspolaganju određena sredstva čiji je dio predviđen za Urbanu aglomeraciju Rijeka. Radi se o zajednici jedinica lokalne samouprave ustrojenoj s ciljem učinkovitijeg planiranja, usklađivanja i provedbe politike regionalnog razvoja, posebno njene urbane dimenzije te učinkovitijeg povlačenja sredstava iz fondova EU namijenjenih urbanom razvoju.

Ovdje posebno vrijedi istaknuti, kao jedan od ciljeva koji se planira ostvariti navedenim sredstvima, povećanje učinkovitosti sustava toplinarstva u Rijeci. Planiraju se ulaganja od gotovo 15 milijuna eura – oko 100 milijuna kuna, s namjenom obnove postojećeg sustava i, gdje god to bude moguće s obzirom na tehničke karakteristike sustava i financijsku isplativost, uvođenje obnovljivih izvora energije.

Početak korištenja sredstava predviđa se za kraj 2017. godine, a procesom upravljanja korištenja sredstava u ime Republike Hrvatske upravlja Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU.