Letak o utjecaju ponašanja korisnika na potrošnju toplinske energije

U veljači je korisnicima toplinske energije u Rijeci, uz račune Ri-Stana, distribuiran informativni letak koji pobliže pojašnjava načine na koje ponašanje korisnika utječe na potrošnju toplinske energije.

Primjer letka možete pronaći u nastavku: