Obavijest o ponovnoj uspostavi isporuke plina

Obavještavamo korisnike da je isporuka plina u gradu Rijeci ponovno uspostavljena. 
Molimo korisnike da postupe prema sljedećim uputama:

Korisnici koji plin koriste samo za kuhanje:
Prilikom puštanja u pogon štednjaka potrebno je držati otvorenim dotok plina nešto duže vrijeme od uobičajenog, dok se na plameniku ne osjeti miris plina. Nakon toga normalnim postupkom upaliti štednjak, a ako u tome ne uspijete, ponoviti postupak više puta.

Korisnici koji plin koriste za pripremu potrošne tople vode ili centralno grijanie:
Ukoliko ne dode do automatskog zagrijavanja vode, potrebno je resetirati plinski bojler (tipka reset/power off/power on), po potrebi više puta.

Za korisnike koji i nakon opisanih radnji imaju poteškoća Energo je osigurao telefonsku podršku na brojevima 0800 353 040 te 353 006.

Zahvaljujemo građanima na razumijevanju i strpljenju.