Pravična tarifa – zadovoljan korisnik: razdjelnici

U četvrtak, 9. lipnja 2016. godine u Energu je održana konferencija za medije u sklopu kampanje „Pravična tarifa – zadovoljan korisnik“ na kojoj su sudjelovali Sanjin Kirigin, direktor, i Boris Iličić, rukovoditelj Službe opskrbe toplinskom energijom.

Glavna tema konferencije za medije bili su razdjelnici topline.

 

O obvezi ugradnje razdjelnika                       

Kao članica Europske unije, Hrvatska je obvezna u svoje zakonodavstvo implementirati odredbe akata Europske unije, pa tako i Direktive o energetskoj učinkovitosti. Neke od njih direktno se odnose na ulaganja u obnovu stambenih i poslovnih zgrada s ciljem poboljšanja energetskih svojstava zgrada, u sklopu kojih se navodi i ugradnja pojedinačnih brojila individualne potrošnje. Nepoštivanje Direktiva podliježe provođenju sankcija za države članice.

Razdjelnici topline i ciljevi njihove ugradnje

  • Uređaji za raspodjelu troškova toplinske energije
  • Očitavaju emisiju toplinske energije ogrjevnog tijela
  • Pravilnim korištenjem smanjuju troškove grijanja
  • Doprinose procesu upravljanja toplinskom energijom i kontroli potrošnje

Ugradnja razdjelnika u gradu Rijeci

U periodu od 2011. do 2013. godine u Rijeci je proveden projekt „Futura“ za ugradnju razdjelnika i termostatskih ventila u stambene zgrade priključene na toplinski sustav Energa. Projekt je proveden u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te Gradom Rijekom, a Energo je u ime Grada provodio natječaj za sufinanciranje ugradnje razdjelnika. Od ukupno 10.010 korisnika toplinske energije u Rijeci, u tri faze provedbe projekta navedenu je opremu ugradilo ukupno 6.298 korisnika (63% korisnika TE).

Nakon završetka projekta, većina stambenih zgrada nadograđivala je svoje sustave te su u stanove koji nisu ugradili opremu tijekom natječaja naknadno ugrađivani razdjelnici i termostatski ventili. Slijedom navedenoga, danas ukupno 8.478 korisnika u Rijeci ima ugrađenu neku vrstu individualnog mjernog uređaja.

Donose li razdjelnici uštedu

Iz podataka kojima Energo raspolaže jasno je vidljiva ušteda onih zgrada koje imaju ugrađene razdjelnike u odnosu na one koje nemaju. Kao primjer mogu se usporediti riječki neboderi na adresama Rastočine 3 (zgrada ima razdjelnike) i Rastočine 4 (zgrada nema razdjelnike). U protekloj sezoni grijanja prosječan račun zgrade Rastočine 4 iznosio je 733,25 kn, a onaj zgrade Rastočine 3 560,80 kn. U usporedbi potrošnje dviju zgrada u 2015. godini, zgrada na adresi Rastočine 3 ostvarila je u odnosu na zgradu Rastočine 4 uštedu od 139.628,75 kn (s PDV-om) za isporučenu energiju.

Zakonska regulativa i Pravilnik

Nakon stupanja na snagu Zakona o tržištu toplinske energije i Pravilnika, Energo je u nekoliko navrata nudio prijedloge za izmjenu Pravilnika koji nažalost nisu usvojeni, a što se pokazalo ključnim jer se Pravilnik po brzom postupku mijenjao u dva navrata (tijekom 2015. godine). Energo je također organizirao brojne sastanke s predstavnicima stanara stambenih zgrada obrazlažući nelogičnosti propisanih modela raspodjele i istovremeno nudeći vlastiti model koji je po mišljenju Energa najbliži pravednoj raspodjeli troška na svakog krajnjeg korisnika. Taj model uvažava utjecaj mjerljivog dijela troška na ogrjevnim tijelima putem razdjelnih troškova, ali i utjecaj potrošnje iz nemjerenog dijela instalacije grijanja u zgradi. Energo je, u konačnici nakon zadnjih izmjena i dopuna pravilnika, kao kupac toplinske energije, iskoristio pravo u slučaju neuobičajenih odstupanja, odnosno tehnički nemoguće potrošnje, i sam intervenirao u raspodjelu u omjerima 50:50 posto po očitanjima s razdjelnika i udjela u ukupnoj grijanoj površini, do čak 70 posto u korist grijane površine.

Ugradnja razdjelnika u EU

Iskustva iz drugih europskih zemalja pokazuju da mjerenje osobne potrošnje ima povoljan utjecaj na uštedu energije.

Naša dosadašnja iskustva pokazuju uštede na razini zajedničkog mjerila TE od 15 – 30%, ovisno o zgradi, a na to utječe i svijest suvlasnika o zagrijavanju prostorija, prozračivanju istih i održavanju odgovarajuće temperature u stanu.

 

Na konferenciji za medije posebno je istaknut stav Energa prema kojem su razdjelnici topline dobro rješenje za korisnike sustava toplinske energije, ali isključivo onda kada njihova ugradnja i uporaba idu u korist potrošačima u smislu postizanja pravedne tarife i zadovoljnog korisnika.