Pravična tarifa – zadovoljan korisnik

Poštovani korisnici,

obavještavamo Vas da je u četvrtak, 21. travnja 2016. godine u Energu održana konferencija za medije povodom završetka ogrjevne sezone 2015./2016. na kojoj su bile predstavljene aktivnosti provedene u sklopu kampanje „Pravična tarifa – zadovoljan korisnik“. Na konferenciji su sudjelovali Sanjin Kirigin, direktor te Marko Križanec, zamjenik direktora Energa.

Nakon godinu dana provedbe aktivnosti kampanje „Pravična tarifa – zadovoljan korisnik“ i završetka ogrjevne sezone 2015./2016., ostvaren je niz postignuća:

1. Nema više tehnički nelogičnih računa

Zahvaljujući izmjenama Pravilnika, distributerima toplinske energije u Hrvatskoj, pa tako i Energu, omogućena je intervencija u situacijama u kojima dolazi do pojave nelogičnih i tehnički nemogućih računa.

2. Pojeftinila je cijena grijanja

Zbog pada nabavne cijene energenata i ostvarenja ušteda unutar sustava, u posljednjih godinu dana cijena toplinske energije padala je tri puta te je sada na razini od prije poskupljenja koje se dogodilo u prosincu 2014. godine.

3. Nastavljene su subvencije najugroženijih građana

Povećano je subvencioniranje režijskih troškova socijalno ugroženim građanima. Energo pritom pokriva 100% troškova toplinske energije i fiksnog troška korisnicima toplinske energije te 5 m3 potrošenog plina korisnicima plina, čime je postignut europski standard u skladu s direktivama Europske unije.

4. Izvršena su ulaganja u toplinsku mrežu u obimu od preko 6,3 milijuna kuna (850 000 €)

Prva faza Energovog projekta obnove cjelokupnog sustava toplovoda odnosila se na obnovu sustava distribucije toplinske energije u naselju Vojak koji su završeni krajem 2015. godine. U sklopu radova cijevi su zamijenjene predizoliranim toplovodnim cijevima koje smanjuju emisije CO2 i troškove održavanja. Time se postiže smanjenje toplinskih gubitaka u mreži za cca 10 – 15% i troškova održavanja, a uštede se postižu i kroz smanjenje gubitaka vode i potrošnje električne energije.

Investicijski ciklus u kojega je Energo krenuo obnovom toplovoda na Vojaku nastavit će se radovima na obnovi sustava distribucije toplinske energije u drugim dijelovima grada Rijeke.

5. Kvalitetna komunikacija i edukacija korisnika

U proteklih godinu dana ostvareno je trajno provođenje savjetovanja i razgovora s ovlaštenim predstavnicima suvlasnika i krajnjim korisnicima te educiranje kroz medije kao i kroz novu web stranicu. Energo je s korisnicima komunicirao na dnevnoj bazi, izravno i preko ovlaštenih predstavnika suvlasnika zgrada. Na taj su način korisnici dobili pravilnu informaciju, čime je povećana njihova informiranost te smanjeno nezadovoljstvo.

Na konferenciji za medije istaknuto je kako je jedan od najvažnijih koraka za budućnost toplinarstva u gradu Rijeci ulaganje u nastavak modernizacije sustava toplinske energije. U srpnju ove godine očekuje se konačna odluka o investicijama u vrijednosti od preko 115 milijuna kuna, a važno je naglasiti da će navedene ulaganja korisnike koštati 0 kuna.