Najava smanjenja cijene plina za kućanstva

‌Prema posljednjim informacijama, sukladno medijskim natpisima, Ministarstvo gospodarstva priprema novu Odluku o cijeni plina po kojoj će proizvođač plina (INA) plin prodavati opskrbljivaču na veleprodajnom tržištu (HEP-u), kao i Odluku o cijeni plina po kojoj će HEP taj plin prodavati opskrbljivačima za potrebe kupaca u kategoriji kućanstva. Nove cijene najavljuju pad između 15 i 20 posto, međutim Energo za sada nema službenih informacija. Ukoliko dođe do promjena, Energo će postupiti u skladu s obvezama koje po Zakonu iz toga proizlaze te o tome obavijestiti korisnike.