Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za 2016. godinu

Hrvatska energetska regulatorna agencija je na svojoj 27. sjednici Upravnog vijeća, održanoj 17. prosinca 2015. godine, a temeljem članka 11. stavka 1. točke 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (NN, br. 120/12), članka 29. Zakona o energiji (NN, br. 120/12, 14/14 i 102/15) i članka 25. stavka 4. Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (NN, br. 38/14 i 28/15), donijela Odluku o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za 2016. godinu.

Novom Odlukom određuju se iznosi tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. siječnja 2016. do 31. ožujka 2016. godine, a na snagu stupa 1. siječnja 2016. godine.