Smanjenje cijene toplinske energije

Poštovani korisnici toplinske energije,

obavještavamo Vas da je u petak, 23. listopada 2015. godine, u Salonu Grada Rijeke održana konferencija za medije na temu toplinske energije, na kojoj je najavljeno smanjenje cijene za isporučenu toplinsku energiju. Nova cijena za isporučenu toplinsku energiju koja stupa na snagu s 01. studenim 2015 godine iznosi 0,43 kn/kWh + PDV (cjenik u nastavku).

 

Smanjenje-cijena-TE_tablica-za-obavijest

 

 

U odnosu na povećanje od 01. prosinca 2014 godine, Energo je već u jednom navratu snizio cijenu a zaključno sa ovim pojeftinjenjem, cijena energije je snižena za skoro 15%.