Tarifne stavke za opskrbu plinom – Kućanstvo

Temeljem članka 18. Društvenog ugovora Trgovačkog Društva Energo d.o.o. Rijeka i članka 11. stavka 2. Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu koju je na sjednici održanoj 16. ožujka 2017. godine donijelo Upravno vijeće Hrvatske energetske regulatorne agencije, Direktor Društva donosi Odluku o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu za period od 01. travnja 2017. godine

 

Ts1 – tarifna stavka za isporučenu količinu plina, koja predstavlja zbroj jediničnog troška nabave plina, tarifne stavke za distribuiranu količinu plina i opskrbne marže (kn/kWh)

Ts2 – fiksna mjesečna naknada, namijenjena pokrivanju pripadajućeg dijela fiksnih troškova obavljanja distribucije plina vezanih za obračunsko mjerno mjesto (kn/mj)

 

TARIFNI MODELTarifna stavka Ts1 za isporučenu količinu plina
Krajnja cijena opskrbe - kn/kWh (bez PDV-a)
Tarifna stavka Ts 2 mjesečna naknada
kn/mj (bez PDV-a)
Naknada za opskrbu plinomFiksna mjesečna naknada
TM 1Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina manjom ili jednakom 5.000kWh0,28581,0010,00
TM 2Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 5.000kWh, a manjom ili jednakom 25.000kWh0,27691,0010,00
TM 3Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 25.000kWh, a manjom ili jednakom 50.000kWh0,27692,0020,00
TM 4Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 50.000kWh, a manjom ili jednakom 100.000kWh0,27253,0030,00
TM 5Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 100.000kWh, a manjom ili jednakom 1.000.000kWh0,26804,0040,00
TM 6Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 1.000.000kWh, a manjom ili jednakom 2.500.000kWH0,26366,0060,00
TM 7Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 2.500.000kWh, a manjom ili jednakom 5.000.000kWh0,259210,00100,00
TM 8Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 5.000.000kWh, a manjom ili jednakom 10.000.000kWh0,254815,00150,00
TM 9Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 10.000.000kWh, a manjom ili jednakom 25.000.000kWh0,250320,00200,00
TM 10Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 25.000.000kWh, a manjom ili jednakom 50.000.000kWh0,241530,00300,00
TM 11Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 50.000.000kWh, a manjom ili jednakom 100.000.000kWh0,232640,00400,00
TM 12Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 100.000.000kWh0,223750,00500,00
Tablica: Tarifne stavke za opskrbu plinom - Kućanstvo

 

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili djelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu, zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima

 

 

Arhiva: