Natječaj – poziv na dostavu ponuda

Sukladno Ugovoru o kreditu između Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i Energa d.o.o. namjerava se iskoristiti dio sredstava za obnovu postojećeg sustava toplinske energije u Rijeci, a sve prema Pozivu na dostavu ponuda u nastavku: 

Više 

Pravična tarifa – zadovoljan korisnik

Poštovani korisnici,

obavještavamo Vas da je u četvrtak, 21. travnja 2016. godine u Energu održana konferencija za medije povodom završetka ogrjevne sezone 2015./2016. na kojoj su bile predstavljene aktivnosti provedene u sklopu kampanje „Pravična tarifa – zadovoljan korisnik“.

Više 

Završetak sezone grijanja

‌Obavještavamo korisnike sustava toplinske energije da je jučer, 6. travnja 2016. godine, završila sezona grijanja u gradu Rijeci.

Više 

Obavijest korisnicima prirodnog plina

Obavještavamo sve korisnike prirodnog plina da će tijekom mjeseca travnja 2016. godine na svoje adrese potrošnje zaprimiti„Obavijest o godišnjoj bilanci utrošenog plina u 2015. godini“

Više 

Smanjenje cijene plina

Poštovani korisnici,

obavještavamo Vas da je u srijedu, 30. ožujka 2016. godine u Informativnom centru Grada Rijeke održana konferencija za medije na temu smanjenja cijene plina za kućanstva na distributivnom području Energa te posljedično i smanjenja cijene toplinske energije u toplinskom sustavu Energa. 

Više