Upute za završetak sezone grijanja

S obzirom da se uskoro bliži završetak sezone grijanja podsjećamo Vas na pravila za završetak sezone grijanja.

Završetak sezone grijanja načelno se određuje kada tri uzastopna dana temperatura u gradu Rijeci bude viša od 12°C u 21:00 sat, prema podacima DHMZ-a. Ovisno o sedmodnevnoj prognozi koja predviđa ponovno zahlađenje ili kišno vrijeme, Energo može odlučiti da se sezona grijanja produži. Također u slučaju da dođe do isključenja grijanja, Energo će samostalno procijeniti da li je potrebno ponovno uključiti grijanje.

Također napominjemo da suvlasnici svake zgrade mogu potpuno samostalno odlučiti o ranijem ili kasnijem završetku sezone grijanja putem svojih ovlaštenih predstavnika stanara.

Drugim riječima, Energo omogućuje korisnicima da sa grijanjem završe ranije od gore navedenog pravila ili da produže grijanje svojih zgrada neovisno što je sezona grijanja formalno završila.

 

Upute za ovlaštene predstavnike stanara