Uputa za promjenu korisnika usluge opskrbe plinom

Kod promjene korisnika usluge opskrbe plinom potrebno je najkasnije u roku od 30 dana od dana nastale promjene obavijestiti Energo d.o.o. i sklopiti novi ugovor o opskrbi plinom te dostaviti očitano stanje plinomjera. Također, prethodni vlasnik/korisnik mora podmiriti sva dugovanja s osnova isporučenih usluga u periodu prije promjene vlasništva/korisništva.

Novi vlasnik ili korisnik nekretnine dužan je priložiti dokumentaciju kojom dokazuje osnovanost zatražene promjene.

 

NAČIN PREDAJE

-u upravnoj zgradi Društva, Dolac 14, 51000 Rijeka – prizemlje, šalter sala

-radno vrijeme: svaki radni dan, 7:00 – 12:00 sati

-trajanje procesa za obradu promjene: odmah

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA

FIZIČKA OSOBA

 • VLASNIK NEKRETNINE
  • preslika osobne iskaznice (vlasnika nekretnine)
  • primopredajni zapisnik (s upisanim brojem plinomjera i stanjem na plinomjeru)
  • dokaz o vlasništvu građevine ili posebnog dijela građevine, ne stariji od 6 mjeseci (npr. vlasnički list, ugovor o kupoprodaji, ugovor o darovanju, pravomoćno rješenje o nasljeđivanju, ugovor o doživotnom uzdržavanju, ugovor o dosmrtnom uzdržavanju i sl.)
 • KORISNIK NEKRETNINE
  • preslika osobne iskaznice (vlasnika nekretnine)
  • primopredajni zapisnik (s upisanim brojem plinomjera i stanjem na plinomjeru)
  • dokaz o korištenju građevine (npr. ugovor o najmu)

 

PRAVNA OSOBA

 • TVRTKA
  • preslika osobne iskaznice (vlasnika nekretnine)
  • primopredajni zapisnik (s upisanim brojem plinomjera i stanjem na plinomjeru)
  • ovlaštena osoba s pečatom uz dokaz o vlasništvu/korisništvu + rješenje o registraciji kod Trgovačkog suda
 • OBRT
  • preslika osobne iskaznice (vlasnika nekretnine)
  • primopredajni zapisnik (s upisanim brojem plinomjera i stanjem na plinomjeru)
  • ovlaštena osoba s pečatom uz dokaz o vlasništvu/korisništvu + rješenje o upisu obrta u obrtni registar

 

Troškovi zatražene usluge se ne naplaćuju.

 

NAPOMENA: POSTUPAK PROMJENE PODATAKA O VLASNIKU NEKRETNINE

Promjeni korisnika usluge opskrbe plinom prethodi promjena podataka o vlasniku nekretnine, koje se obavlja u Gradu Rijeci (na adresi Titov trg 3): http://gov.rijeka.hr/zahtjevi-i-obrasci/stambeni-poslovi/evidencija-objedinjene-naplate-troskova-stanovanja-ontis/zahtjev-za-promjenu-podataka-o-vlasniku-nekretnine-poslovni-prostor-stan-u-evidenciji-grada-rijeke/195.

 

Za promjenu podataka o novom korisniku plina na području općina Viškovo, Kostrena, Čavle, Kraljevica i Klana te industrijske zone Kukuljanovo, korisnici se mogu javiti izravno u Energo d.o.o. (Dolac 14, prizemlje, šalter sala, radnim danom od 7:00 do 12:00 sati).