Poziv za podnošenje zahtjeva za otpis dospjelog duga

Pozivaju se fizičke osobe dužnici Energo d.o.o. da temeljem odredbi članka 10. stavak 6. Zakona o otpisu dugova fizičkim osobama (NN 62/18) podnesu Zahtjev za otpis dospjelog duga za utužene i ovršene račune za razdoblje od 2005. do 2013. godine.

Više 

Početak 2. faze radova na zamjeni toplovoda u naselju Kozala

Obavještavamo korisnike toplinske energije u naselju Kozala da u sklopu projekta cjelokupne obnove sustava distribucije toplinske energije u gradu Rijeci, u ponedjeljak, 10. rujna 2018. godine, započinju radovi druge faze zamjene toplovoda na distribucijskom sustavu toplane Kozala.

Više 

Početak radova na zamjeni toplovoda u naselju Kozala

U sklopu projekta cjelokupne obnove sustava distribucije toplinske energije u gradu Rijeci, u srijedu, 5. rujna 2018. godine, započinju radovi na zamjeni toplovoda na distribucijskom sustavu toplane Kozala.

Radovi će se odvijati u dvoje faze, a prvom fazom bit će obuhvaćeni objekti u ulicama Vjenceslava Novaka i Ante Kovačića (između kućnih brojeva 6 i 12).

Više