Javna rasvjeta

Kako je temeljem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 70/97) javna rasvjeta postala komunalna djelatnost, obveza Hrvatske elektroprivrede je prema istom zakonu bila prenijeti vlasništvo objekata i uređaja javne rasvjete na jedinice lokalne samouprave i uprave.

Unutar Energa d.o.o., 2002. godine osnovana je radna jedinica Javna rasvjeta koja je u ime Grada Rijeke preuzela brigu o upravljanju javnom gradskom rasvjetom. Uz redovno održavanje Energo d.o.o. vodi brigu o podizanju kvalitete rasvjetljenosti uz smanjenje svjetlosnog onečišćenja i povećanje energetske učinkovitosti cijelog sustava, a od osnutna radne jedinice provedeno je i nekoliko velikih projekata kojima je dotrajala i energetski neučinkovita rasvjeta mijenjana najmodernijim tehnologijama rasvjete dostupnim u tom trenutku:

1. Rekonstrukcije koje podrazumijevaju zamjenu zastarjelih svjetiljki koje koriste živine izvore svjetlosti sa novim, energetski učinkovitim i ekološkim svjetiljkama koje koriste visokotlačne natrijeve izvore svjetlosti:

  • 2007. – 2009. godine – rekonstrukcija javne rasvjete u ulicama: Istarska, J. Polić Kamova, Šetalište I. G. Kovačića, Bulevard oslobođenja
  • 2009. – 2010. godine – modernizacija postojeće dotrajale infrastrukture – zamjena 1100 neučinkovitih rasvjetnih tijela na području cijelog grada

2. Rekonstrukcije koje podrazumijevaju zamjenu zastarjelih neekoloških svjetiljki sa novim, energetski učinkovitim i ekološkim svjetiljkama koje koriste LED tehnologiju:

  • 2013. godine – rekonstrukcija dekorativne rasvjete na Titovom trgu
  • 2014. godine – modernizacija cestovne rasvjete – zamjena 151 svjetiljke u istočnom dijelu grada i to u ulicama: Kumičićeva, Kvaternikova, Tome Strižića, Drage Gervaisa, Radnička
  • 2016. godine – rekonstrukcija javne rasvjete u Ulici Antuna Mihanovića i u Baštijanovoj ulici
  • 2017. godine – rekonstrukcija postojeće i izgradnja nove javne rasvjete šetnice na obalnom putu na Costabelli; proširenje javne rasvjete na nogostupu u Ulici Riva od kućnog broja 2A do 24; rekonstrukcija javne rasvjete dijela Strossmayerove ulice