Obavijest korisnicima toplinske energije na toplanama Gornja Vežica i Vojak

Od subote, 18. veljače, na vaše kućne adrese bit će dostavljen naknadni račun za isporučenu toplinsku energiju za mjesec siječanj 2023. godine, koji se odnosi na razliku u zaduženju za isporučenu toplinsku energiju (fiksni i varijabilni dio) na centralnim toplinskim sustavima Gornja Vežica i Vojak.

Naime, zbog tehničke pogreške pri uvođenju cijena iskazanih u eurima za isporučenu toplinsku energiju, a sve zbog složene strukture cijene, na zaduženju za mjesec siječanj 2023. godine krajnjim korisnicima je obračunat samo dio od ukupne cijene za fiksni trošak (instalirana snaga, kW) i za varijabilni trošak (isporučena energija, kWh, grijanje i potrošna topla voda).

Ovaj naknadni račun predstavlja razliku između već obračunatog dijela cijene i stvarne pune cijene za usluge isporučene toplinske energije.

Naknadni račun ne sadrži subvencionirani dio cijene jer je isti već u potpunosti obuhvaćen kod obračuna za mjesec siječanj 2023. godine i iskazan na Obračunu za isporučenu toplinsku energiju koji ide kao prilog računa za objedinjenu naplatu troškova stanovanja (subvencionirani dio vezan je za isporučene ukupne kWh toplinske energije, a ne za cijenu).

 

Ispričavamo se svim našim krajnjim korisnicima i ujedno se zahvaljujemo na razumijevanju.