Priopćenje HERA-e o pravima krajnjih kupaca i dužnostima opskrbljivača plinom

S obzirom na veliki broj upita krajnjih kupaca kategorije kućanstvo, Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) je na svojim mrežnim stranicama objavila Priopćenje o pravima na korištenje opskrbe u obvezi javne usluge i ispunjavanje propisanih obveza opskrbljivača plinom u dijelu promjene opskrbljivača.

Kako je naznačeno u priopćenju, svaki krajnji kupac ima pravo samostalno i slobodno odabrati svog opskrbljivača plinom i to na način da Zahtjev za promjenu opskrbljivača krajnji kupac podnosi novom (željenom) opskrbljivaču, pisanim ili elektroničkim putem, na propisanom obrascu.

Krajnji kupac iz kategorije kućanstvo kao svog opskrbljivača može odabrati nekog od tržišnih opskrbljivača (npr. Energo) ili opskrbu plinom u okviru javne usluge. Za razliku od tržišnih opskrbljivača, koji svoju cijenu formiraju prema tržišnim uvjetima, opskrba plinom u obvezi javne usluge ima regulirane uvjete i cijenu koju određuje HERA. Ovim putem napominjemo, s obzirom na upite vezane za Vladine mjere donesene 8. rujna 2022. godine, da je cijena plina subvencionirana, tj. zamrznuta od strane Vlade jedino i isključivo ona koja se odnosi na javnu uslugu. Pojednostavljeno, jedino oni korisnici na području Rijeke i okolnih općina koji su korisnici opskrbe plina u obvezi javne usluge, dakle, korisnici opskrbe Gradske plinare Zagreb – Opskrbe d.o.o., u sljedećem plinskom razdoblju imat će fiksnu, tj. “zamrznutu” cijenu plina.  

Opskrbljivač plinom određen za opskrbljivača u obvezi javne usluge, što je za područje Rijeke i okolnih općina Gradska plinara Zagreb – Opskrba d.o.o. dužan je prihvatiti zahtjev za promjenu opskrbljivača krajnjeg kupca. U slučaju da je elektronička pošta odabranog opskrbljivača nedostupna, krajnji kupci se upućuju da zahtjeve pošalju poštom, i to preporučenom pošiljkom.