Cijena plina za kućanstva od 01. siječnja do 31. ožujka 2020.

Obavještavamo korisnike prirodnog plina da je Upravno vijeće Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) na sjednici, održanoj 8. veljače 2019., donijelo Odluku o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom (kućanstva) za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2020., koja je objavljena u Narodnim novinama (NN 15/2019) i na internetskoj stranici HERA-e.

Slijedom navedenog, krajnja cijena opskrbe plinom za kupce iz kategorije kućanstvo (Javna usluga) za korisnike na distributivnom području Energo d.o.o. Rijeka za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2020., prikazana je u Odluci u nastavku:

Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 01. travnja do 31. prosinca 2019. te za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2020. godine