Tijek radova na obnovi toplovoda – Turnić i Škurinje

U sklopu projekta obnove cjelokupnog sustava toplinske energije u gradu Rijeci, nastavljeni su radovi u naseljima Škurinje i Turnić.

PO-48 (Turnić)
Radovi na području toplane PO-48 u visokoj su fazi izvršenosti. Radovi na kraku 2 su dovršeni, a parovi cijevi na nosačima na zidu u tunelu zamijenjeni su predizoliranim twin-pipe sustavom cijevi. Ukupna duljina ugrađenih cijevi iznosi otprilike 120 metara.
U okviru investicije izvršena je i zamjena priključnih cijevi za toplinske podstanice za pripremu PTV i centralno grijanje na objektu Franje Čandeka 23b.

Škurinje
26. travnja ove godine izvršeno je prespajanje opskrbe toplom vodom za pripremu potrošne tople vode na novi dvocijevni sustav. Prespajanje je izvršeno u oknima ispred svake podstanice, a djelomična rekonstrukcija izvršena je i u toplinskim podstanicama.
Radovi na zamjeni toplovoda nastavljaju se na lokacijama Tizianova 35, 37 i 39 te u Ulici 1. maja 48, 50, 52 i 58.
Do današnjega dana završeni su iskopi te su u tijeku pripreme za dopremu mobile kotlovnice koja će preuzeti opskrbu toplom vodom, a koja će omogućiti i neometani nastavak radova na lokaciji Lukačićeve stube.

Podsjećamo, radovi na obnovi sustava toplinske energije u naseljima Škurinje i Turnić provode se u suradnji s Europskom bankom za obnovu i razvoj.