Probni rad cjelodnevnog režima rada toplane u naselju Gornja Vežica

Obavještavamo građane da će s početkom veljače 2017. godine toplana G. Vežica, a paralelno i objekti priključeni na sustav distribucije toplinske energije u naselju Gornja Vežica, krenuti s probnim radom 24-satnog režima rada toplane.

Novim režimom bit će obuhvaćene sljedeće podstanice, odnosno objekti na adresama:

  • Ratka Petrovića kbr. 2 – 92 (parni i neparni)
  • Sveti Križ kbr. 22 – 38,
  • Franje Belulovića kbr. 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22,
  • Braće Stipčić kbr. 7, 9, 34, 35, 37,
  • Zdravka Kučića kbr. 3, 9, 13, 14, 27, 29, 37, 39, 41, 43,
  • Osnovna škola „Gornja Vežica“

Probni rad novog režima započet će s provedbom 6. veljače 2017. godine, trajati će 45 dana, a po njegovu završetku provest će se usporedba potrošnje u prosincu 2016. i siječnju 2017. godine, temeljene na radu u dnevnom režimu (16 sati), i one ostvarene u veljači 2017. godine, tijekom 24-satnog režima rada toplane, kao i usporedba s radom u veljači 2016.Odluka o probnom radu u novom režimu grijanja donesena je s ciljem što bolje iskoristivosti sustava i na temelju prethodnih iskustava na toplanama Vojak i PO 48 (Turnić), kada je provedeni testni period pokazao uštedu goriva od 10 – 13%. Rezultati probnog rada toplane u novom režimu detaljno će se analizirati te će se, ukoliko pokažu dugoročnu isplativost takvoga rada, procijeniti potreba i mogućnost njegova stalnog uvođenja.Svaka zgrada može odabrati jednu od nekoliko varijanti:

  1. Iskoristiti benefit noćnog nisko-temperaturnog režima grijanja stanova (npr. 15-16°C) uz podešavanje automatske regulacije u podstanicama (alternativno kroz individualno podešavanje radijatora u stanovima) – preporuka Energa.
  2. Zadržati sadašnji sustav grijanja od 6:00-22:00 podešavanjem podstanica na način da isključe pumpe u navedeno vrijeme.
  3. Produžiti period grijanja na način da podstanice u zgradi uključe odnosno isključe pumpe u nekom drugom željenom terminu npr. 5:00-24:00.
  4. Ugraditi napredni regulator i pripadajući komunikacijski modul za daljinsko upravljanje i nadzor rada podstanice iz Energovog centra objedinjenog upravljanja toplinskim stanicama i podstanicama. Time bi se također omogućio nisko-temperaturni noćni režim grijanja stanova (npr. 15-16°C)

Svakako preporučamo odabir varijanti pod brojevima 1. ili 4., s time da je za varijantu 4. uputno pričekati potvrdu uspostave trajnog režima rada u 24-satnom modelu.

Molimo cijenjene korisnike toplinske energije na području naselja Gornja Vežica da nam se obrate ukoliko imaju bilo kakvih nejasnoća u vezi rada podstanica u navedenim objektima te da obavijeste svoje ovlaštene servisere unutarnjih instalacija centralnog grijanja da prema potrebi obave podešavanja parametara rada regulacionih ventila unutar podstanica.

Za sve dodatne informacije o probnom radu novog 24-satnog režima rada toplane na Gornjoj Vežici možete nam se obratiti pismenim putem na adresu Energo d.o.o., Dolac 14/I, 51000 Rijeka, elektroničkom poštom na info@energo.hr ili telefonom na broj 0800 353 040.

Ovlaštene predstavnike suvlasnika molimo da dopis izvjese na oglasnu ploču zgrade.