Poziv na dostavu nove odluke o raspodjeli isporučene toplinske energije

Poštovani,

Energo je, kao što je i najavljeno, prije izdavanja računa za proteklo obračunsko razdoblje (studeni 2015.) za pojedine krajnje kupce utvrdio visoke iznose isporučene toplinske energije (u kWh) te, slijedom navedenog, poziva ovlaštene predstavnike suvlasnika i od njih ovlaštene pravne osobe za raspodjelu toplinske energije da nam dostave novu odluku o načinu raspodjele isporučene toplinske energije, odnosno odluku o novoj vrijednosti veličina UR i UPOV za prethodno obračunsko razdoblje.

Molimo da predmetnu odluku dostavite najkasnije do petka, 11. prosinca 2015. do 11 sati.

Izostankom Vašeg očitovanja i dostave Vaše odluke ili dostavom Odluke koja će i dalje rezultirati tehnički nelogičnom raspodjelom, Energo će sukladno članku 9. stavku 3. i članku 10. stavku 3. Pravilnika o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju (NN br. 99/14, 27/15 i 124/15) samostalno, u svojstvu kupca toplinske energije, odlučiti o primjeni drugih vrijednosti veličina UR i UPOV koje će za posljedicu imati izostanak visokih iznosa isporučene toplinske energije.

Energo je u protekloj godini vodio razgovore, prezentacije i savjetovanja sa svim zainteresiranim ovlaštenim predstavnicima suvlasnika i krajnjim kupcima toplinske energije te je, predlažući adekvatne načine raspodjele isporučene toplinske energije, ponudio rješenja koja nisu usvojena, a čijim bi se prihvaćanjem zasigurno izbjegao nerazmjer stvarno utrošenih i dodijeljenih količina toplinske energije za pojedine krajnje kupce.

Posebice podsjećamo na posljednji dopis od 18. studenog 2015. godine.

U nastavku dostavljamo primjere raspodjele u nekim stambenim zgradama.

Slijedom svega navedenog, i dalje stojimo na raspolaganju za sva Vaša pitanja te Vas pozivamo da nam se obratiti osobno, pisanim putem na Energo d.o.o., Rijeka, Dolac 14, ili izravno na broj telefona 051/353-006.

S poštovanjem,

Kupac toplinske energije

Energo d.o.o.