Objašnjenje računa za plin

Primjer računa za plin
Primjer računa za plin