Objašnjenje računa za plin

Primjer računa za plin