Zakonska regulativa

ENERGETIKA

Zakon o energiji (”Narodne novine”, br. 120/1214/14 i 102/15)
Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti (”Narodne novine”, br. 120/12)
Strategija energetskog razvoja Republike Hrvatske (”Narodne novine”, br. 130/09)

 

PLIN

Zakon o tržištu plina (”Narodne novine”, br. 18/1823/20) – neslužbeni pročišćeni tekst
Opći uvjeti opskrbe plinom (”Narodne novine”, br. 50/18 PDF88/1939/20) – neslužbeni pročišćeni tekst
Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina (”Narodne novine”, br. 127/17)
Mrežna pravila plinskog distribucijskog sustava (”Narodne novine”, br. 50/1888/1936/20) – neslužbeni pročišćeni tekst
Metodologija utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina i javnu uslugu opskrbe plinom (”Narodne novine”, br. 48/18 PDF25/19)
Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (”Narodne novine”, br. 34/1814/20)
Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina (”Narodne novine”, br. 48/18 PDF)
Uredba o visini i načinu plaćanja naknade za koncesiju za distribuciju plina i koncesiju za izgradnju distribucijskog sustava (”Narodne novine”, br. 31/14)
Metodologija utvrđivanja naknade za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta (”Narodne novine”, br. 48/18 PDF)
Odluka o naknadi za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta za regulacijsko razdoblje 2017. – 2021. godina (”Narodne novine”, br. 122/16)
Odluka o donošenju Plana intervencije o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe plinom Republike Hrvatske (”Narodne novine”, br. 78/14)

Pravila o organizaciji tržišta plina (“Narodne novine”, br. 50/18)

Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2020. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2021. (“Narodne novine”, br. 16/20)

Odluka o prosječnim cijenama radnog sata za pružatelje nestandardnih usluga u sektoru plina za drugo regulacijsko razdoblje 2017.-2021. (HERA, 11/2016)

Uredba o kriterijima za stjecanje statusa zaštićenog kupca u uvjetima kriznih stanja u opskrbi plinom (“Narodne novine”, br. 65/15)

 

TOPLINSKA ENERGIJA

Zakon o tržištu toplinske energije (”Narodne novine”, br. 80/13, 14/1486/19) – neslužbeni pročišćeni tekst
Opći uvjeti za opskrbu toplinskom energijom (”Narodne novine”, br. 35/14)
Opći uvjeti za isporuku toplinske energije (”Narodne novine”, br. 35/14 i 129/15)
Mrežna pravila za distribuciju toplinske energije (”Narodne novine”, br. 35/14)
Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije (”Narodne novine”, br. 56/14)
Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju toplinske energije (”Narodne novine”, br. 56/14)
Pravilnik o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju (”Narodne novine”, br. 99/14, 27/15 i 124/15)
Odluka o iznosu tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije za centralne toplinske sustave Gornja Vežica, Vojak i Krnjevo za energetski subjekt Energo d.o.o., Dolac 14, Rijeka (”Narodne novine”, br. 105/14)
Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju toplinske energije za centralne toplinske sustave Gornja Vežica, Vojak i Krnjevo za energetski subjekt Energo d.o.o., Dolac 14, Rijeka (”Narodne novine”, br. 105/14)
Uredba o visini i načinu plaćanja naknade za koncesiju za distribuciju toplinske energije i koncesiju za izgradnju energetskih objekata za distribuciju toplinske energije (”Narodne novine”, br. 1/14)

Metodologija za utvrđivanje naknade za priključenje na toplinsku distribucijsku mrežu i za povećanje priključne snage (“Narodne novine”, br. 42/16)

 

JAVNA RASVJETA

Zakon o komunalnom gospodarstvu (”Narodne novine”, br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 i 153/13, 147/14).

 

ENERGETSKA UČINKOVITOST

Zakon o energetskoj učinkovitosti (”Narodne novine”, br. 127/14)
Zakon o gradnji (“Narodne Novine”, br. 153/13)
Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju („Narodne novine“, br. 48/14, 150/14, 133/15)
Pravilnik o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada („Narodne novine“, br. 81/12, 29/13, 64/13, 78/13). Pravilnik važi samo u dijelu koji se odnosi na provođenje energetskih pregleda građevina i javne rasvjete i primjenjuje se do donošenja posebnog propisa kojim će se urediti to područje.
Pravilnik o osobama ovlaštenima za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pravilnik sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi (“Narodne novine”, br. 73/15)
Pravilnik o kontroli energetskog certifikata zgrade i izvješća o redovitom pregledu sustava grijajna i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi (“Narodne novine”, br. 73/15, 133/15)