Kako izvršiti promjenu korisnika usluge opskrbe plinom?

Kod promjene korisnika usluge opskrbe plinom potrebno je najkasnije u roku od 30 dana od dana nastale promjene obavijestiti Energo d.o.o. i sklopiti novi ugovor o opskrbi plinom te dostaviti očitano stanje plinomjera. Također, prethodni vlasnik/korisnik mora podmiriti sva dugovanja s osnova isporučenih usluga u periodu prije promjene vlasništva/korisništva.

Više 

Što je plinska instalacija?

Plinska instalacija je instalacija od glavnog zapora koji se nalazi u redukcijskom ormariću (koji služi za prekid opskrbe plinom) do ispusta dimnih plinova, a sastoji se od plinskog cjevovoda s opremom, plinskih aparata, uređaja te otvora za opskrbu zrakom za izgaranje i odvoda dimnih plinova.

Više