1995

Announcement Date: 1. siječnja 1995.

Građani Rijeke počinju koristiti miješani plin u svojim kućanstvima.