Energetski pregled zgrada

Energetski pregled je skup radnji koje se provode u svrhu izdavanja energetskog certifikata, dokumenta koji prikazuje energetska svojstva zgrade. Energetsko certificiranje provode ovlaštene osobe na temelju Metodologije provođenja energetskog pregleda građevina.

 

Provođenje energetskog pregleda

Energetski pregled zgrade provodi se prije izdavanja energetskog cerifikata za:

  • Zgrade javne namjene čija ukupna korisna površina prelazi 250 m²,
  • Nove zgrade prije izdavanja uporabne dozvole,
  • Zgrade koje se prodaju, iznajmljuju, daju u zakup, odnosno daju na leasing

Javno izlaganje energetskog certifikata obavezno je za zgrade javne namjene ili samostalne uporabne cjeline zgrada koje se koriste za javnu namjenu u zgradama mješovite namjene. Više informacija možete pronaći na internetskim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.

Energo d.o.o.  je nositelj ovlaštenja za provođenje energetskih pregleda i izdavanje energetskih certifikata Ministarstva graditeljstva. Tvrtka je među prvima na području Republike Hrvatske započela s provođenjem energetskih pregleda. Značajniji objekti za koje je Energo d.o.o. proveo energetski pregled i izdao energetski certifikat su:

 

POSLOVNI OBJEKTI I ZGRADE JAVNE NAMJENE

Zgrada Gradske uprave Knežev dvor, Rab
Upravno pogonski objekt Delta, Vodovod i kanalizacija Rijeka
Zgrada Gradske uprave Rijeka
Poslovni prostori Grada Rijeke
Skladišni kompleks na Kukuljanovu

 

OBRAZOVNE USTANOVE

Dječji vrtić Baška
Dječji vrtić Srdoči, Rijeka
Dječji vrtić Naridola, Rovinj
Osnovna škola Bernardo Benussi, Rovinj
Dječji vrtić Pahuljica, Rab
Dječji vrtić Zlatna ribica, Kostrena
Osnovna škola Srdoči, Rijeka
Gradska knižnica, Mali Lošinj
Dječji vrtić Viškovo
Dječji vrtić Vežica, Rijeka
Osnovna škola Vitomir Širola-Pajo, Nedešćina
Osnovna škola Ivana Batelića, Raša
Osnovna škola Vladimira Nazora, Krnica
Srednja škola Mate Blažine, Labin
Osnovna škola Ivan Goran Kovačić, Čepić
Osnovna škola Petra Studenca, Kanfanar
Osnovna škola Svetvinčenat
Srednja škola Eugena Kumičića, Rovinj
Osnovna škola Fažana
Osnovna škola dr. Mate Demarina, Medulin
Područna škola Roč
Veleučilište u Rijeci
Dječji vrtić Morčić, Rijeka
Dječji vrtić Đurđice, Rijeka

 

ZDRAVSTVENI OBJEKTI

„Thalassotherapia“ Crikvenica
Centar primarne zdravstvene zaštite Matulji
Centar za rehabilitaciju Fortica, Kraljevica
Dom zdravlja Kostrena

 

TURISTIČKI OBJEKTI

Hotel Lone, Rovinj
Hotel Eden, Rovinj
Hotel Istra, Rovinj
Hotel Monte Mulini, Rovinj
Hotel Park, Rovinj
Hotel Pineta, Vrsar
Hotel Ika
Apartmani Splendid, Pula
Hotel Park, Pula
Hotel Brioni, Pula
Restoran tvrđava Verudela, Pula
Odmaralište u Fužinama

 

SPORTSKI OBJEKTI

Sportska dvorana Novigrad
Bazeni Kantrida, Rijeka
Sportska dvorana Rab
Sportska dvorana Kostrena
Sportska dvorana Zamet, Rijeka
Atletska dvorana Rijeka
Stoga, ukoliko imate potrebu za certificiranjem zgrada obratite nam se s povjerenjem!