Opskrba plinom

Uslugu opskrbe plinom Vlada RH je definirala kao javnu uslugu koja se odnosi na opskrbu svih prostora namijenjenih isključivo za stanovanje (kućanstva). Krajnja prodajna cijena plina za krajnjeg kupca kategorije kućanstvo regulirana je Metodologijom utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu.

Usluga opskrbe plinom svih ostalih krajnjih kupaca tržišno je orijentirana te se direktno ugovara s Opskrbljivačem.

Izvješće o kvaliteti opskrbe plinom za 2019. godinu

Izvješće o kvaliteti opskrbe plinom za 2018. godinu