Tarifne stavke za distribuciju plina

Tarifne stavke za distribuciju plina utvrđene su Metodologijom iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina koju donosi Hrvatska energetska regulatorna agencija i sastavni su dio opskrbne cijene plina, a dužan ih je primjenjivati Operator distribucijskog sustava (Energo d.o.o.).

Ts1 – tarifna stavka za distribuiranu količinu plina (kn/kWh)
Ts2 – fiksna mjesečna naknada namijenjena pokrivanju pripadajućeg dijela fiksnih troškova obavljanja distribucije plina, vezana za obračunsko mjerno mjesto (kn/mj)

TARIFNI MODELTarifna stavka Ts1 za distribuiranu količinu plina (bez PDV-a)
20222023202420252026
kn/kWh kn/kWh kn/kWh kn/kWh kn/kWh
TM 1Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina manjom ili jednakom 5.000kWh0,10880,11560,11850,12140,1244
TM 2Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 5.000kWh, a manjom ili jednakom 25.000kWh0,09890,10510,10770,11040,1131
TM 3Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 25.000kWh, a manjom ili jednakom 50.000kWh0,09890,10510,10770,11040,1131
TM 4Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 50.000kWh, a manjom ili jednakom 100.000kWh0,09400,09980,10230,10490,1074
TM 5Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 100.000kWh, a manjom ili jednakom 1.000.000kWh0,08900,09460,09690,09940,1018
TM 6Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 1.000.000kWh, a manjom ili jednakom 2.500.000kWh0,08410,08930,09150,09380,0961
TM 7Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 2.500.000kWh, a manjom ili jednakom 5.000.000kWh0,07910,08410,08620,08830,0905
TM 8Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 5.000.000kWh, a manjom ili jednakom 10.000.000kWh0,07420,07880,08080,08280,0848
TM 9Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 10.000.000kWh, a manjom ili jednakom 25.000.000kWh0,06920,07360,07540,07730,0792
TM 10Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 25.000.000kWh, a manjom ili jednakom 50.000.000kWh0,05930,06310,06460,06620,0679
TM 11Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 50.000.000kWh, a manjom ili jednakom 100.000.000kWh0,04950,05260,05390,05520,0566
TM 12Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 100.000.000kWh0,03960,04200,04310,04420,0452
Tablica: Tarifne stavke za distribuciju plina - Ts1
TARIFNI MODELTarifna stavka Ts 2 mjesečna naknada (bez PDV-a)
20222023202420252026
kn/mj kn/mj kn/mj kn/mj kn/mj
TM1Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina manjom ili jednakom 5.000kWh10,0010,0010,0010,0010,00
TM2Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 5.000kWh, a manjom ili jednakom 25.000kWh10,0010,0010,0010,0010,00
TM3Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 25.000kWh, a manjom ili jednakom 50.000kWh20,0020,0020,0020,0020,00
TM4Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 50.000kWh, a manjom ili jednakom 100.000kWh30,0030,0030,0030,0030,00
TM5Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 100.000kWh, a manjom ili jednakom 1.000.000kWh40,0040,0040,0040,0040,00
TM6Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 1.000.000kWh, a manjom ili jednakom 2.500.000kWh60,0060,0060,0060,0060,00
TM7Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 2.500.000kWh, a manjom ili jednakom 5.000.000kWh100,00100,00100,00100,00100,00
TM8Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 5.000.000kWh, a manjom ili jednakom 10.000.000kWh150,00150,00150,00150,00150,00
TM9Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 10.000.000kWh, a manjom ili jednakom 25.000.000kWh200,00200,00200,00200,00200,00
TM10Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 25.000.000kWh, a manjom ili jednakom 50.000.000kWh300,00300,00300,00300,00300,00
TM11Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 50.000.000kWh, a manjom ili jednakom 100.000.000kWh400,00400,00400,00400,00400,00
TM12Obračunsko mjerno mjesto s godišnjom potrošnjom plina većom od 100.000.000kWh500,00500,00500,00500,00500,00
Tablica: Tarifne stavke za distribuciju plina - Ts2

Napomena: za obračunska mjerna mjesta koja se nalaze u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada Ts2 uvećava se za iznos od 3,00 kune zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.

 

Arhiva: