Početak 2. faze radova na zamjeni toplovoda u naselju Kozala

Obavještavamo korisnike toplinske energije u naselju Kozala da u sklopu projekta cjelokupne obnove sustava distribucije toplinske energije u gradu Rijeci, u ponedjeljak, 10. rujna 2018. godine, započinju radovi druge faze zamjene toplovoda na distribucijskom sustavu toplane Kozala.

Više 

Početak radova na zamjeni toplovoda u naselju Kozala

U sklopu projekta cjelokupne obnove sustava distribucije toplinske energije u gradu Rijeci, u srijedu, 5. rujna 2018. godine, započinju radovi na zamjeni toplovoda na distribucijskom sustavu toplane Kozala.

Radovi će se odvijati u dvoje faze, a prvom fazom bit će obuhvaćeni objekti u ulicama Vjenceslava Novaka i Ante Kovačića (između kućnih brojeva 6 i 12).

Više 

Prekid isporuke plina zbog oštećenja na plinovodu

Sinoć, 16. kolovoza, u naselju Brašćine je došlo do istjecanja plina uslijed prometne nesreće u kojoj je autobus udario u plinski ormarić. Odmah po događaju na teren je izašla dežurna služba plina te zatvorila dotok plina.

Više