Nova odluka HERA-e o promjeni opskrbljivača

U petak, 23. rujna 2022. godine, Hrvatska Energetska regulatorna agencija (HERA) je donijela Odluku koja se odnosi na korisnike kategorije kućanstvo, koji u ovom trenutku imaju sklopljen ugovor za opskrbu plinom s Energom.

Više 

Nabava prirodnog plina za nadoknadu gubitaka u distribucijskom sustavu za listopad 2022.

Energo d.o.o. Rijeka pokrenuo je postupak jednostavne nabave za predmet: Nabava prirodnog plina za nadoknadu gubitaka u distribucijskom sustavu za listopad 2022., Ev.br.48-22

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude sukladno uvjetima i zahtjevima navedenima u dokumentaciji.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 26. rujan 2022. godine do 15:00 sati.

48_22_Dokumentacija_Nabava-za-nadoknadu-gubitaka_listopad 2022

48_22_Troskovnik-i-ponudbeni-list_listopad 2022

Privremeni prekid isporuke plina – Braće Fućak 4

Obavještavamo korisnike prirodnog plina na adresi Braće Fućak 4 da će danas, 7. rujna 2022. godine (srijeda), u prijepodnevnim satima, isporuka prirodnog plina biti u privremenom prekidu zbog radova na plinovodu. Po završetku radova nastavit će se neometana isporuka plina.

Više